6.3 Straffeloven § 228, legemsfornærmelse

Med legemsfornærmelser mener man de mindre alvorlige krenkelser. Begrepet er imidlertid vidt, og favner om alt fra å krenke noen ved å for eksempel kaste vann på en til slag som ikke gir sår i huden. Legemsfornærmelser er forbudt etter straffeloven § 228.

Strafferammen for overtredelse av straffeloven § 228 er fengsel i inntil 1 år, men viss skaden man blir påført er alvorlig kan man få opp til 6 års fengsel.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.